Červen 2018

Aktuální číslo

Červen 2018


 

 

Redakční rada

Chtěli bychom Vám představit tým lidí, kteří se podílejí na přípravě a vydávání časopisu NIKA. Redakční rada časopisu se skládá z odborníků, kteří se zabývají otázkami životního prostředí a ochrany přírody a environmentálním vzděláváním.

Šéfredaktor:
RNDr. Miloš Gregar – šéfredaktor časopisu NIKA od roku 2006.
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor Ochrana životního prostředí a krajinná ekologie. Byl členem Rady hl. m. Prahy pro životní prostředí, odpady a vodní hospodářství. Je člen National Geographic Society, CzWA (Czech Water Association) a České ornitologické společnosti.


Členové:

Mgr. Milan Bukolský
Vystudoval PřF UK obor ochrana životního prostředí a krajinné ekologie. Profesně se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. Pracoval v AOPK ČR, Pražských službách, jako radní Magistrátu hl. m. Prahy, mající na starost životní prostředí hlavního města a na České inspekci jako náměstek pro ochranu přírody pověřený vedením inspekce.


Jiří Juřík
Fotografující novinář na volné noze, profesionální cyklistický novinář, se zaměřením na přírodu, zvířátka, kytičky, stromy, ptáčky, udržitelný způsob života, alternativní, přesněji až přírodní přístupy k životu.


Mgr. Hana Novotná
Marketing a reklama. Administrativní koordinátor časopisu NIKA. Zajišťuje jeho přípravu a vydávání.


RNDr. Jan Plesník, CSc.
Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 1992 je zaměstnancem státní ochrany přírody, v současnosti poradce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na přírodovědeckých fakultách UK v Praze, UP v Olomouci a OU v Ostravě a na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze přednáší ochranu biodiverzity. V současnosti předsedá Stálému výboru Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. Předseda Českého nadačního fondu pro vydru Třeboň. 

RNDr. Oldřich Vacek
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor Ochrana přírodního prostředí. Vedoucí katedry Zahradní a krajinné architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze. Byl ředitelem Botanické zahrady hl. m. Prahy a Prezident Unie botanických zahrad České republiky. 


RNDr. Václav Větvička
Biolog, geobotanik. Specializace: Příroda v ČR, historické parky, dendrologie. Vedoucí správy zámeckého parku ve Štiříně. Botanický ústav ČSAV (1963–1992), vedoucí Průhonického parku (1990-1992), ředitel Botanické zahrady UK (1992–2007).


Veronika Voldřichová
Ředitelka Občanského sdružení Ornita. Vedoucí projektů EVVO, ekologické vzdělávání dětí a mládeže.
Časopis NIKA si můžete předplatit na adrese: redakce@nika-casopis.cz