Listopad 2019

Aktuální číslo

Listopad 2019

O časopisu

14. června 2019

Země Dunajského regionu se chopily bioekonomické výzvy

 
11. prosince 2009

NIKA - Časopis o přírodě a ochraně životního prostředí

Časopis Nika je tradičním, odborným periodikem zaměřeným na oblast ochrany přírody a krajiny. Věnuje se ekologické osvětě již více než 30 let. Zaměřuje se na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí v souvislosti se začleněním naší republiky do Evropské unie.